Тако стоје ствари – 20.09.2016. – Радослав Миловановић, председник удружења приватних домова за старе (РТС)