Дом “Сигуран живот”

Имате додатна питања у вези дома?

Информације о дому

Град: Београд
Број места: 20 места

Локација :
Телефон: 060/3069152
Панчевачки пут бр. 148

Дом за стара лица “Сигуран Живот” отворен је са циљем пружања високо квалитетних услуга старијим особама (покретним, слабо-покретним, непокретним) у кућној атмосфери.

Смештај корисника је у конфорним собама (једнокреветним, двокреветним, трокреветним и четворокреветним) које су прилагођене сваком кориснику са свим потребним инвентаром.

Социјални радник наше установе поред пружања услуга стручног социјалног рада задужен је и за сарадњу са свим друштвеним институцијама у остваривању одређених права корисника.

Корисници који болују од шећерне болести, срца, деменције и они који имају неуролошке дијагнозе имају потребан третман у виду специјалне неге коју захтевају њихова обољења.

Погледајте и остале домове

14 места
Бајски пут 43
32 места
Драгиње Адамовић 10д, Палилула