Сви домови у град Београд

Све приватне установе за смештај одраслих и старијих лица су лиценциране
Установа социјалне заштите
-
32 места
Београд
На 1 локацију
Вишњичка бања,
Установа социјалне заштите
-
26 места
Београд
На 1 локацију
Земун,
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Вишњичка бања,
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Земун,
Установа социјалне заштите
Здравствена заштита
Позвати
Београд
На 3 локације
Дорћол, Железник, Миљаковац,
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Доситејева бр. 2, Сопот...
Установа социјалне заштите
Здравствена заштита
30 места
Београд
На 1 локацију
Владимира Назора бр. 16, ...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Војводе Влаховића бр. 6, ...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Михаила Петрова бр. 4, Зв...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Војни пут 270, Земун, Алт...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Светог Николе бр. 43...
Установа социјалне заштите
Здравствена заштита
Позвати
Београд
На 1 локацију
Херцеговачка бр. 13...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Скопљанска бр. 13, Земун...
Установа социјалне заштите
-
38 места
Београд
На 1 локацију
Јоргована бр. 55б, Вождов...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Војни пут II бр. 293а, Зе...
Установа социјалне заштите
-
20 места
Београд
На 1 локацију
Панчевачки пут бр. 148...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Велетињска бр. 5д, 11060,...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Ђевђелијска бр. 75, 11050...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Пут за Црвенку 2. прилаз ...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Цветанова ћуприја бр. 111...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Zlatiborska br. 5, Младен...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Београд
На 1 локацију
Моше Пијаде бр. 83, Гроцк...
Установа социјалне заштите
-
20 места
Београд
На 1 локацију
Павла Поповића бр. 31, 11...
Установа социјалне заштите
-
24 места
Београд
На 1 локацију
Тучепска 3, Умка...