Сви домови у град Прибој

Све приватне установе за смештај одраслих и старијих лица су лиценциране
Установа социјалне заштите
Здравствена заштита
97 места
Прибој
На 1 локацију
IV Санџачке Бригаде бб...