Сви домови у град Суботица

Све приватне установе за смештај одраслих и старијих лица су лиценциране
-
-
14 места
На 1 локацију
Бајски пут 43...
Установа социјалне заштите
Здравствена заштита
Позвати
Суботица
На 2 локације
I Устанка 31...
Установа социјалне заштите
-
Позвати
Суботица
На 1 локацију
Аксентија Маротића бр. 62...