О нама

Визија Удружења као друштвеног субјекта који окупља највећи број лиценцираних приватних установа социјалне заштите, што је предуслов за достизање ауторитета са којим ћемо бити у могућности да мењамо лошу праксу, јесте основни покретач нашег деловања. Све наше активности и идеје у вези су са удруживањем појединачних лиценцираних приватних пружалаца услуга у социјалној заштити, удруживањем које видимо као неопходност диктирану новим временом и променама којима ћемо се лакше и боље прилагодити заједно и организовано.

Формирање Удружења приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих подржало је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Са највећим бројем релевантних институција из сфере социјалне заштите смо већ остварили званичну комуникацију. Аутори смо неких врло практичних иницијатива за промену актуелних прописа а имамо и врло живу активност у сузбијању нелојалне конкуренције у домену социјалне заштите на нивоу Републике Србије.

Један од битних циљева Удружења је борба против нелегалних приватних пружалаца услуге смештаја који, због неадекватних услова смештаја и нестручности у раду, представљају опасност по живот и здравље наших одраслих и старијих суграђана, али неретко и угрожавају безбедност на раду оних који у овим импровизованим домовима раде. Процена надлежног министарства је да се у овом нелегалном сектору на смештају налази више хиљада корисника који би требало да пређу у слободне капацитете лиценцираних домова и тако добију адекватну услугу смештаја, што је интерес не само корисника и њихових сродника, већ и самих лиценцираних пружалаца услуга, али и државних органа.

Врло важан сегмент рада Удружења је и законодавна иницијатива у области социјалне заштите којом желимо да унапредимо законодавни амбијент у којем послују приватни пружаоци услуга. Простора за законодавну делатност има много, с обзиром на то да законодавство у области социјалне заштите пролази трансформацију у контексту настанка и развоја приватног сектора.

Удружење је формирано и ради едукације стручног кадра и стандардизације процедура стручног рада на нивоу који постоји у државним установама социјалне заштите за смештај одраслих и старијих. С тим у вези, процес лиценцирања стручних радника биће у великој мери олакшан кроз спровођење акредитованих програма обуке стручног кадра кроз Удружење, што и јесте једна од наших мисија од највећег значаја.