Приступница

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО

Овим путем Вам се обраћам у циљу пријема у чланство Удружења приватних установа социјалне заштите – домова за смештај одраслих и старијих.

Подаци о установи