Дом за старе „ABC MEDIC“

Контакт
Адреса:
Виноградска 64

Старачки дом за смештај одраслих и старијих лица АБЦ Медиц је луксузан дом за старе намењен особама које се из најразличитијих разлога , налазе у стању отежаног задовољавања основних потреба, како физиолошких, здравствених, тако и социјалних. Стога смо на располагању за пружање професионалне неге покретним, полупокретним али и непокреним особама. У нашем Старачком дому корисницима су на располагању ортопедска помагала потребна за олакшано кретање попут ходалица и инвалидских колица. Такође располажемо просторијама намењеним за посебну негу особа у терминалним фазама болести (тзв. палијативна нега) са коришћењем централног кисеоника, специјалним медицинским креветом и антидекубитним душеком.

Сама зграда је наменски грађена за потребе корисника дома за старе. Испуњава све светске стандарде, па тако не постоје никакве физичке препреке за кретање корисника (рампе за инвалидска колица, рукохвати, посебни медицински кревети, купатила без прагова на улазу у туш кабину). У оквиру зграде налази се и лифт, како корисници не би били искључени из друштвених активности и свакодневних дешавања унутар старачког дома.

Наш дом за старе поседује и пространо двориште са пуно зеленила и баштенским намештајем те корисници могу неке своје активности обављати напољу или пак једноставно уживати и дружити се са својим вршњацима.

Остале информације
Капацитет дома: 27 Број слободних места: Цена смештаја: