Дом за старе “MISERICORDIA”

Контакт
Адреса:
Краља Петра Првог бр.16, Кикинда

Дом за смештај одраслих и старијих лица „Misericordia“ је лиценцирана установа социјалне заштите осмишљена и направљена по највишим стандардима за потребе корисника наших услуга .

Рад Дома „Misericordia“ је усмерен ка обогаћењу квалитета живота корисника, породица, сарадника. Ми препознајемо вредност људског духа и верујемо да године живота, губитак памћења, као и друга хронична и акутна стања не значи крај сврсисходног и богатог живота. Не постоји бољи начин да се максимзира квалитет живота наших корисника него посебан приступ сваком појединцу. Коришћењем принципа који третира појединца, а не стање у „Мисерицордиа“ се креирају програми неге и заштите за сваког понаособ.

Спровођење ове идеје захтева саосећање и посвећеност целог нашег тима што резултира задовољству свих оних чије животе смо дотакли.

Остале информације
Капацитет дома: 70 Број слободних места: Цена смештаја: