Дом “Одисеја”

Контакт
Телефон:
Адреса:
Војни пут 270, Земун, Алтина
Остале информације
Капацитет дома: 31 Број слободних места: Цена смештаја: