Дом “Свети Трифун”

Контакт
Адреса:
Бранка Радичевића 7г, Чукарица

Дом за смештај одраслих и старијих је Установа социјалне заштите која своје услуге пружа свима којима су оне потребне и неопходне без посебних предуслова. Млађи или старији, покретни, полупокретни, непокретни, дезорјентисани-дементни, животно угрожени… и све груписане према њиховом стању. Посебни услови су обезбеђени непокретним особама, за које имамо специјалне болничке кревете уз адекватно запослен стручан и обучен кадар.

С обзиром да смо и Здравствена установа, по решењу Министарства Здравља, због очувања виталности и живота наших корисника и евентуалног указивања прве помоћи, поред социјалних радника запошљавамо лекаре опште медицине, струковне физиотерапеуте, техничаре, више медицинске и герентолошке сестре, болничарке и неговатељице укупно у овом тренутку 36 стално запослених радника.

Обављамо послове здравствене делатности, прегледе и амбулантне, дијагнастичке и терапијске интервенције из области опште медицине.

Медицинска нега покрива 24h. седам дана у недељи, 365 дана у години, где је свакодневно присуство комплетног особља које се смењује и ради по сменама. Бринемо о давању и паковању терапија корисницима а након свакодневих преглада лекара, терапију коригујемо, мењамо или предлажемо додатно анализе, скенере, ренгене, исл. По потреби организујемо, заказујемо и водимо кориснике код разних лекара специјалиста како би били сигурни да примају адекватну здравствену помоћ.

Нега корисника је на највишем могућем нивоу, купања се спроводе два пута недељно уз јутарњу (умивање, испирање усне дупље, прање зуба) и вечерњу тоалету поготову код жена а посебан третман имају непокретне особе, које се перу после сваке промене пелене што се чини најмање четири пута у току 24 сата. Хигијена је пола здравља с тога је јако важно да се спроводи исправно и редовно.

Поред обезбедјеног одговарајућег особља, друга важна ствар је храна која је прилагођена сваком кориснику по на особ, врстом и количином, и своди се на три оброка која се по јеловнику могу појавити највише два пута у месецу, затим ужине у којој се могу наћи све врсте воћа, компота, сутлијаша, домаћих лаганих торти, колача и пецива без адитива. Кафе, сокови и чајеви се служе према устаљеној шеми и потребама корисника свакодневно и више пута у току дана.

Остале информације
Капацитет дома: 75 Број слободних места: Цена смештаја: