Дом за старе “ВИЛА КАТАРИНА“

Контакт
Адреса:
Кучајна 42
Сајт:

Објекат Дома за одрасла и стара лица „Вила Катарина“ се налази у Бору, Налази се на брду, у тихом делу града који представлја својеврстан видиковац на град Бор. Из тог разлога Дом представлја праву оазу мира. Обухвата комплекс уређен стазама за шетњу, цвећем и парком. Сâм положај Дома, као и летњиковац у дворишту, обезбеђују доволјно хладовине и мира да корисници услуга могу проводити време наполју. Дом има смештајни капацитет од 70 лежајева. Садржи највише двокреветних соба док трокреветних и четворокреветних соба мање. Корисници се углавном одлучују на смештај у двокреветној, уколико желе сопствени мир и сопствену организацију простора, а да при том имају и сустанара који им у томе највише одговара. За вишекреветне собе (трокреветне или четворокреветне) одлучују се углавном корисници чије је здравствено стање лошије, непокретни су, којима је потребан већи степен неге и подршке, па им већи број лјуди у соби улива поверење да неће бити сами и да ће увек неко моћи да позове особлје, уколико затреба. Собе су одвојене за особе различитог пола, осим када су смештени брачни или ванбрачни партнери. Објекат дома у потпуности је прилагођен особама са инвалидитетом. Поседује приступачно приземлје и тоалете, рампе, рукохвате. Објекат има просторију планурану за несметане сусрете и дружења корисника и њихових сродника и познаника (када то епидемијски услови дозволе), као и пространу трпезарију, двориште (шеталиште), летњиковац и парк . Услуге које пружа Дом “Вила Катарина“ у Бору подразумевају пружање основне неге, и бриге корисницима који, у складу са процењеним степеном подршке требају помоћ и подршку. Ту спадају збрињавање одраслих и старих лица са правом на смештај уз обезбеђивања становања, исхране, хигијене, неге и здравствене заштите, квалитетног слободног времена, као и организовање забавних, рекреативних, образовно-информативних, радно-окупационих и рехабилитацијских активности (под надзором лиценцираног струковног физиотерапеута), пружање услуга социјалног рада и других услуга старим лицима у стању утврђене потребе за социјалном заштитом, а све у зависности од потреба, способности, интересовања, степена очуваности менталног и физичког здравлја старих лица.

За све додатне информације, стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,
За Дом за стара и инвалидна лица “ВИЛА КАТАРИНА“ Бор
Беатовић Зорана, стр.радник Дома
Број лиценце 369 добијен 04.04.2018.

Остале информације
Капацитет дома: Број слободних места: Цена смештаја: