Дом за старе „МЕЛИОРВИТА“ 1

Контакт
Телефон:
Адреса:
Скопљанска бр.13, Земун

Бавимо се пружањем услуге домског смештаја за одрасла и старија лица која, услед различитих потешкоћа, не могу самостално да се старају о себи, нити да бораве у породичном окружењу.

Установа поседује лиценцу за рад одобрену од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због чега се можемо похвалити да испуњавамо све стандарде за квалитетан живот наших корисника.

Дом се налази на територији општине Земун, у мирном крају, у близини два аутопута и главних градских саобраћајница. Локација објекта омогућава добру саобраћајну комуникацију са свим деловима града и са београдским аеродромом.

Наш објекат је приступачан и прилагођен потребама старијих, немоћних, теже покретних и непокретних, односно потребама особа са инвалидитетом.

Корисници дома су покретна, полупокретна и непокретна лица, тешко обелели којима је потребна палијативна нега, као и лица оболела од деменције. Корисницима обезбеђујемо смештај у комфорном и пријатном амбијенту, а стручно особље са посебном пажњом брине о вашим најмилијима.

Остале информације
Капацитет дома: 82 Број слободних места: Цена смештаја: