Дом за старе „НАНИНИ КОНАЦИ“

Контакт
Телефон:
Адреса:
Лазе Никина бр. 2, Зрењанин
Сајт:
Остале информације
Капацитет дома: 32 Број слободних места: Цена смештаја: