Дом за старе „НИВЕУС ТИМ“

Контакт
Телефон:
Адреса:
Данице и Косте Шамановић бр. 70, Кнић
Остале информације
Капацитет дома: 31 Број слободних места: Цена смештаја: