Дом за старе „РЕА МАРТИА“

Контакт
Адреса:
Михајла Пупина 5Б, Земун

Дом Реа Мартиа је специјализована установа социјалне заштите која се бави услугама смештаја, медицинског и социјалног збрињавања одраслих и старих лица.

Објекат је атрактиван, наменски конципиран за ову врсту делатности и пружања услуга, концепцијски прилагођен различитим категоријама корисника. Наша филозофија пословања омогућава постизање максималне пажње усмерене ка сваком кориснику, понаособ.

Пружамо сталну негу и надзор лекара, са медицинским особљем, у комфорном смештају. Водимо бригу о вашим свакодневним активностима и социјалном животу. Бринемо о вашем здрављу кроз константну подршку у борби против болести. На располагању вам стоји наше медицинско особље које је стално уз вас, наши сарадници лекари и консултанти које позивамо ако се и када укаже потреба.

Остале информације
Капацитет дома: 44 Број слободних места: Цена смештаја: