Дом за старе „С. Никола“

Контакт
Адреса:
Бадњевска бб, Неготин

Установа за старе „С. Никола“ налази се у Неготину, улица Бадњевска бб, поред магистралног пута Неготин-Београд. Установа има идеалан положај, јер је на главном путу, са леве стране одмах након уласка у Неготин на 50 м је од аутобуског стајалишта, а налази у непосредној близини институција са којима Установа има сарадњу, попут Здравственог центра, што омогућава и добијање благовремене и потпуне здравствене заштите корисника изван установе; Центра за социјални рад, Пензијско-инвалидског фона и Фонда здравства. Прилаз објекту је несметан за долазак возила и поседује паркинг. Улазак у двориште Установе као и у зграду Установе прилагођен је корисницима који се отежано крећу као и корисницима који се самостално крећу инвалидским колицима и уз помоћ других помагала. Двориште Установе је уређено и адекватно опремљено за боравак корисника. У дворишту постоје клупе са наслонима за одмор корисика, простор за шетњу корисника око кога се налазе зелене површине са цвећем.

Од почетка оснивања, Установа је делокруг рада организовала у области социјалне заштите старијих лица. Мисија приликом оснивања Установа била је стварање пријатног амбијента за најстарије припаднике популације, који би смештајем у Установу били збринути на адекватан начин, што би обухватило комфоран смештај налик смештају код куће, пријатно окружење, стручно медицинско особље са вишегодишњим искуством у раду са старијом категоријом популације, које би се свакодневно бринуло о њиховој нези и здравственом стању, пружало помоћ у задовољавању њихових базичних потреба на које, услед нарушеног здравственог стања и година живота нису у могућности да самостално одговоре. Такође, као Установа социјалне заштите значајан сегмент рада усмерен је на пружање услуга социјалног рада, што подразумева адекватну психо-социјалну подршку корисницима услуге смештаја, заштиту њихових права и интереса, идентитета и личности.

Број лиценце 235

Остале информације
Капацитет дома: 30 Број слободних места: Цена смештаја: