Дом за старе “СИГУРАН ЖИВОТ”

Контакт
Адреса:
Панчевачки пут бр. 148, Палилула

Дом за стара лица „Сигуран Живот“ отворен је са циљем пружања високо квалитетних услуга старијим особама (покретним, слабо-покретним, непокретним) у кућној атмосфери.

Смештај корисника је у конфорним собама (једнокреветним, двокреветним, трокреветним и четворокреветним) које су прилагођене сваком кориснику са свим потребним инвентаром.

Социјални радник наше установе поред пружања услуга стручног социјалног рада задужен је и за сарадњу са свим друштвеним институцијама у остваривању одређених права корисника.

Корисници који болују од шећерне болести, срца, деменције и они који имају неуролошке дијагнозе имају потребан третман у виду специјалне неге коју захтевају њихова обољења.

Остале информације
Капацитет дома: 18 Број слободних места: Цена смештаја: