Комуникација и интерперсоналне вештите

Дана 28.05.2024. у просторијама Завода за социјалну заштиту, Удружења приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих одржало је едукацију без провере знања са темом: ”Комуникација и интерперсоналне вештите”.

”Учесници едукације су истакли висок квалитет добијених информација као и користе примере добре праксе” изјавио је секретар Удружења Саша Ристовић.