Дом за старе „СТАРО ЗАБАВИШТЕ“

Контакт
Телефон:
Адреса:
Браће Бранић бр. 45, Меленци

Објекат у коме се пружају услуге домског смештаја за одрасла и старија лица налази се у центру Меленаца у близини највећег сланог језера у Србији које је познато по својој лековитости и познатог бањског лечилишта, специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“.

Пружалац услуге обезбеђује услове за смештај, негу, рекреацију и радно окупационе активности као и сусрете и контакте са члановима породице и другим лицима од значаја за корисника. Сарађујемо са удружењима пензионера и установама исте делатности из ближег окружења.

Остале информације
Капацитет дома: 26 Број слободних места: Цена смештаја: