Инструкција о наставку примене аката о начину рада установе