Инструкција о поступању уколико супружник долази из иностранства, ДУГО одсуство са посла