Инструкција за пријем и поступање са стварима корисника