На иницијативу нашег Удружења данас је одржан важан састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Удружење је изнело своја мишљења и захтеве у вези разних актуелних тема као што су:
• проблеми наплате по оквирном споразуму
• нелегални домови• дискриминација приватног сектора
• релаксирање мера због боље епидемиолошке ситуације
• захтева за активније учешће Удружења у израду и допуни закона о социјалној заштити
• правилника о лиценцирању и ближих услова
• проблема са МУП-ом, сектором за ванредне ситуације у спорним уредбама и сл.