Одржан стручни скуп на тему израде годишњих извештаја

У сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, Удружење приватних установа социјалне заштите организовало је 27. јануара 2017. године стручни скуп о изради годишњих извештаја установа социјалне заштите – саветовање стручних радника ангажованих у приватном сектору. На овом састанку, одржаном у Геронтолошком центру Београд, учествовало је око 50 стручних радника и оснивача и директора из преко 30 приватних лиценцираних установа социјалне заштите.

Стручни скуп је показао да је међу стручним радницима у приватном сектору било доста недоумица у вези са израдом годишњег извештаја. После предавања колегиница из Завода, које су подробно образлагале сваки корак у изради извештаја, општи утисак је да су сва спорна питања детаљно размотрена и превазиђена, што би требало да допринесе бољој усаглашености и конзистентности података који се уносе у задате формате годишњег извештаја.

Осим колегиница из Завода, као један од предавача на стручном скупу учествовао је и Владимир Чепић, инжењер информационих технологија и аутор софтвера за вођење стручне документације у социјалној заштити. Овај програм, између осталог, у великој мери помаже при изради годишњег извештаја, тако што аутоматски приказује статистику по задатим критеријумима, повлачењем података из електронске базе података. Иначе, овај програм је већ дуго у употреби у јавном сектору у геронтолошким центрима, а аутор програма је спреман да овај софтвер понуди члановима удружења по повољним условима, уколико се ради о масовнијој набавци истог.

Сматрамо да је увођење специјализованог софтвера за вођење стручне документације у приватном сектору социјалне заштите врло важна ставка на агенди удружења, с обзиром на то да би се преласком на електронско вођење документације у значајној мери стандардизовао стручни рад у приватним лиценцираним домовима за одрасле и старије, а сам стручни поступак би био ефикаснији и професионалнији.

Због свега тога, позивамо све осниваче лиценцираних установа који то још нису учинили, да нам се придруже попуњавањем приступнице и слањем исте на адресу удружења, како би имали могућност да остваре све повољности које чланство у удружењу пружа, али и како би се ангажовали у активностима удружења на стварању бољих услова за рад лиценцираних установа социјалне заштите у приватном сектору.