Радослав Миловановић представио Удружење на међународном конгресу герентолошког друштва Републике Србије

Уз можда и највећи аплауз свих присутних на своје излагање, Миловановић је причао о:

  • Броју установа у приватном сектору и њиховом капацитету
  • Организација рада и структура запослених
  • Врста услуга, квалитет неге и рехабилитација
  • Палијативно збрињавање
  • Рад у условима пандемије COVID 19
  • Могућа унапређења услуга
  • Сарадња са другим установама социјалне заштите
  • Заштита права корисника и сарадња са породицом