Рок за доставу годишњих извештаја 20.фебруар

Позивамо све лиценциране приватне установе социјалне заштите, домове за смештај одраслих и старијих да Републичком заводу за социјалну заштиту доставе годишње извештаје о раду за 2016. годину. Упутство и формати за израду извештаја све лиценциране установе добиле су путем електронске поште, на адресе које су назначене у поступку лиценцирања. Рок за доставу извештаја је 20. фебруар.

Удружење приватних установа социјалне заштите у сарадњи са Заводом организоваће саветовање за све осниваче и социјалне раднике који су у обавези да напишу извештај а имају дилему на који начин да то ураде на адекватан начин. Стручни скуп у вези са овом проблематиком, који ће водити стручни радници Завода за социјалну заштиту, биће организован у просторијама удружења у року који ће накнадно бити одређен. 

Добродошли су сви оснивачи, директори установа и социјални радници, без обзира на статус у удружењу.