Састанак са асоцијацијом центара за социјални рад

У организацији помоћнице министра Слађане Чабрић одржан је састанак између Асоцијације социјалних радника, као домаћина састанка, и нашег Удружења. Повод састанка јесте иницијатива Удружења да се са Центрима за социјални рад, на територији целе земље, побољша сарадња. Првенствено у делу промовисање услуге смештаја у приватне домове преко Оквирног споразума и субвенцију државе у смештају,  али и у другим сегментима сарадње који су потребни на свим нивоима.

Центрима за социјални рад су потребна места за смештај социјално угрожених категорија корисника  а приватни домови имају капацитете који могу да одговоре њиховим захтевима те постоји  обострана потреба за сарадњом.  Констатовано је да предрасуда и неповерења у приватни сектор као и недовољна презентација услуге домског смештаја од ЦЗСР постоји, те је то једна од тема на коју смо дискутовали. Обе стране су спремне  да у будућности боље сарађујемо, да тржишту маркентишки и информативно презентујемо све услуге које пружа приватни сектор у виду домског смештаја. Ми ћемо се потрудити да кроз WЕБ презентације, линкове, израде флајера и друге врсте пропагандног материјала, уз адекватну помоћ ЦЗСР читаве земље, представимо све што можемо да понудимо потенцијалним корисницима. Морамо приближити и информисати стручне раднике по ЦЗСР како би исти са више поверења у наше установе  представило и нудило смештај у приватним домовима.

Предложили смо решење и за потребу за хитним смештајем када корисници излазе из болница или из било ког другог разлога, када се нема времена за чекање на потписивање уговора од стране Министарства, да центар обезбеди средства плаћања услуге за период док се не потпише појединачни уговор, јер интерес корисника је заједнички интерес свих нас.

У прошлости је више пута поновљено од стране нашег министарства да држава нема интерес и неће улагати у ширење капацитета домског смештаја у свом власништву. Стога је сарадња Центара и приватних домова неопходна а наслућује се потреба јавно-приватног партнерства са државом у области домског смештаја. Ако се прати тренд развоја услуга социјалне заштите биће концесија као и приватизације у овој области.

МОЛИМО СВЕ приватне домове да нам се писаним путем обрате за све проблеме које имају са Центрима за социјални рад по било ком основу, јер верујемо да можемо да утичемо на решавање истих а и да не дозволимо да се они понављају на другим местима.