Спровођење стручног поступка у заштити најбољег интереса корисника услуге смештаја

Одржавање стручне едукације у организацији Удружења приватних установа социјалне заштите

ЕДУКАЦИЈА: „Спровођење стручног поступка у заштити најбољег интереса корисника услуге смештаја“

I фаза
Пријем и процена као фаза стручног поступка у заштити најбољег интереса корисника услуга смештаја и локалних услуга


II фаза- 17.10.2020.
Планирање за корисника као фаза стручног поступка у заштити најбољег интереса корисника услуга смештаја и локалних услуга


III фаза– 24.10.2020.
Поновни преглед, мониторинг и евалуација за корисника као фаза стручног поступка у заштити најбољег интереса корисника услуга смештаја и локалних услуга