Веома успешан састанак са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Николом Селаковићем

”Код министра је све прошло ван свих очекивања, пуна захвалност Удружењу на размени информација с почетка његовог мандата, која је допринела да уследе промене на разним позицијама и односима” изјавио је Радослав Миловановић, председник Удружења приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих.

Обећан наставак сарадње око:

– увођења у ред система социјалне заштите
– подршка у решавању проблема са сектором за вандредне ситуације
– интивизирање измена и допуна свих правилника и закона о социјалној заштити
– разматрање о обнављању оквирног споразума
– појачане активности у спречавању нелојалне конкуренције
– помоћ при запошљавању иностраних радника
– и посебно похваљена идеја о лекарима запосленим у дому да раде као изабрани лекари корисника уз плаћање здравствених услуга дому од РФЗО.

Најављени састанци у наредним данима са свима који могу и морају утицати на решавање свих горе наведених тема уз наше активно учествовање.