Зашто постати члан Удружења Домова за старе

Удружење је до сада имало запажену активност на заштити интереса легалних приватних пружалаца услуга социјалне заштите, у смислу борбе против нелојалне конкуренцијe, едукације стручног кадра, информисања јавности учешћем у гледаним емисијама на телевизијама и радио станицама са националном фреквенцијом, али и на разне друге начине, нпр. укрупњавањем тржишта, будући да је кроз удружење могуће остварити значајне попусте у набавци производа, материјала и услуга које се у установама за смештај одраслих и старијих троше у већим количинама.

Такође, пред државним органима остварили смо легитимитет јединог удружења овог типа које окупља велики број лиценцираних приватних пружалаца услуга социјалне заштите (и оних који су у процедури за добијање лиценце), издејствовали смо измене неких законских прописа (нпр. Закона о странцима, чиме је олакшан смештај странаца у установу социјалне заштите), а покренули смо и врло важне преговоре у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике о смештају корисника преко Центара за социјални рад и у приватне лиценциране установе, уз доплату буџета Републике Србије за оне кориснике који су материјално угрожени (нови Закон о социјалној заштити, који је још увек у припреми у министарству, предвидеће између осталог и ову могућност).

Број чланова удружења стално расте. Актуелно имамо око 50 лиценцираних установа у свом чланству, а наша идеја је да окупимо све лиценциране установе које пружају услугу смештаја одраслих и старијих, како бисмо ефикасније заштитили интерес приватних предузетника у овој области. Због тога Вас позивамо да нам се придружите и будете активан члан – јер само тако можемо да се на организован начин суочимо са свим изазовима које доносе укупне реформе система социјалне заштите Републике Србије.

Захтев за пријем у чланство као и поступак учлањења можете видети на следећем линку www.udruzenjedomovazastare.rs/приступница