Акредитована едукација, аутор проф. др Мирослав Бркић

„Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих“ организује још једну едукацију за процену степена подршке корисника на пријему у дом за одрасла и старија лица. Аутор едукације је проф. др Мирослав Бркић, редован професор Факултета политичких наука у Београду. Едукација је акредитована и након похађања ове едукације са провером знања остварује се 15 бодова за продужење лиценце у Комори социјалне заштите. Едукација је адекватна и за добијање почетне лиценце.

Заинтересовани могу да се пријављују слањем својих података (име и презиме, професија и бр. телефона за контакт), и то на електронску адресу удружења: udruzenjeprivatnihdomova@gmail.com.

Едукација ће се одржати дана 09.05.2017. год. од 11 до 16 часова у просторијама Установе Геронтолошки центар Београд, Дом „Бежанијска коса“, Ул. Марије Бурсаћ 49 – у банкет сали.

Котизација за учеснике износи 3000 динара. Уплату можете извршити лично у било којој банци или пошти, на жиро рачун удружења: 265108031000008588, са сврхом уплате: „Одређивање степена подршке“, а прималац је “Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих”, Миљаковачки виногради 9, Београд.

Напомена: „Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих“ је непрофитна организација. Молимо вас да се благовремено пријавите за учешће на овој едукацији и уплатите котизацију најкасније до 28. априла, како бисмо све припремили на време.