Извештај са одржаног скупа: Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалној заштити

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГАРАМ ОБУКЕ: Партиципација одраслих и старијих корисника у социјалној заштити
ПРЕДАВАЧ: Ружица Јелисавац
ОРГАНИЗАТОР: Удружење приватних Установа социјалне заштите
МОДЕРАТОР СКУПА: Саша Ристовић
ДАТУМ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 21.11.2021. у Београду, ул: Хајдук Вељков венац 4-6

Удружење приватних Установа социјалне заштите као једну од значајних активности у свом раду, има обавезу развијања и унапређивања стручног социјалног рада у заштити најбољег интереса корисника.У складу са тим, удружење је успоставило сарадњу са струковним удружењем Асоцијација социјалних радника које као један од својих програмских циљева, има обавезу унапређења стручног рада у систему социјане заштите.

Ружица Јелисавац, испред „Завода за социјалну заштиту“ и „Асоцијације социјалних радника“ , као предавач, понудила је низ акредитованих обука и стручних едукација које ћемо у наредном периоду континуирано спроводити.

Циљеви:
– усавршавање радника у професионалном смислу
– унапређење стручног рада у систему социјалне заштите
– упознавање са законским регулативама
– размене искустава у директној комуникацији
– оснаживање стручних радника
– упознавање са колегама и остваривање нових контаката

Едукацију је отворио председник Удружења ПУСЗ Радослав Миловановић обраћајући се свим присутнима, након чега су се учесници представили а завршила се са симулирањем и уживо приказом једног случаја као и провером знања путем теста.

Наредно виђање заказујемо у децембру 2021. године, где ћемо вас у наредним данима обавестити о детаљима одржавања новог стручног скупа.