Инструкција о примењивању хигијенских и здравствених мера 004