НАЛОГ МИНИСТАРСТВА о информисању и обавештавању услед лечења од COVID-19