НАЛОГ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА МЕРА И АКТИВНОСТИ У СУЗБИЈАЊУ COVID-19