Срећан Mеђународни дан Рома

Међународни дан Рома, дан прославе ромске културе и подизања свести о проблемима сa којима се Роми суочавају.

Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих се поноси чињеницом да се у систему социјалне заштите запошљава све већи број Рома.

Удружење се активно бави питањем инклузије, подршке и пружања помоћи не само припадницима ромске заједнице већ и других маргинализованих група у Србији.

#danroma #svetskidanroma #udruzenjedomovazastare #radoslavmilovanovic #privatnidomovizastare #srbija