Стручни скуп на тему „Годишњи извештаји“

Удружење приватних установа социјалне заштите, у сарадњи са Заводом за социјалну заштиту, организује стручни скуп на тему: Израда годишњих извештаја о раду. Позивамо све социјалне раднике који раде у приватним лиценцираним установама социјалне заштите, и колеге који раде у установама које су још увек у поступку за добијање лиценце, без обзира на статус у удружењу, да се одазову у што већем броју, како бисмо уз помоћ стручних радника Завода за социјалну заштиту успоставили позитиван стандард у изради годишњих извештаја о раду. Ради ефикасности у раду на самом скупу, молимо колеге социјалне раднике да осмисле питања, конструктивне критике и предлоге у вези са узрадом годишњих извештаја, и да се активно укључе у рад на састанку који ће водити колеге из Завода.

Стручни скуп ће се одржати у петак 27.01.2017. године у Геронтолошком центру Београд, у дому „Бежанијска коса“, Ул. Марије Бурсаћ бр. 49, у Земуну, с почетком у 12 часова.

Будући да је Удружење приватних установа социјалне заштите непрофитна организација, а како смо у обавези да платимо изнајмљивање простора, котизација за све заинтересоване износи 500 динара по учеснику. Уплату можете извршити у било којој банци или пошти на жиро рачун удружења: 265108031000008588, са сврхом уплате; „Саветовање – годишњи извештаји“, а прималац је “Удружење приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих”, Миљаковачки виногради 9, Београд.

Напомена: За све учеснике који долазе из установа које су чланови удружења похађање овог стручног састанка је бесплатно. Молимо вас да се благовремено пријавите за учешће на овом састанку, путем електронске поште на адресу: udruzenjeprivatnihdomova@gmail.com.