Какви су услови у домовима за старе и да ли је било корекција цена смештаја?