Миловановић: Прва сарадња од распада СФРЈ на пољу унапређења система социјалне заштите и социјалног туризма Словеније и Србије