Реизабрани председник Удружења приватних домова за старе, Радослав Миловановић о плановима, иновацијама и јавно-приватном партнерству