Шта је разлог све учесталијих напада на социјалне и друге стручне раднике из система?