Домови су добро организовани али нам је потребна много већа помоћ хитних служби