Инспекција мора да установи да ли су сва правила испоштована