Један од главних предуслова за посете у домовима за старе је и ревакцинација корисника