Како најстарији суграђани подносе пандемију COVID-19?