Каква је данас C-19 ситуација у приватним домовима за старе? – ДЈС – (TV HAPPY 16.11.2020)