Након затварања дома, сви корисници ће бити збринути у најкраћем року