Пашалић: Разговараћу са корисницима и власницима приватних домова за старе о конкретним проблемима