Под којим условима је омогућен излазак корисника домова за старе